Carl-Eric Hagentoft

Professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi, Byggnadsfysikalisk modellering

Carl-Eric är professor i byggnadsfysik på avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen Byggnadsfysikalisk modellering , på Chalmers. Hans forskning handlar om värme-, fukt- och lufttransport i byggnaders klimatskal och komponenter. Beräkningsmetoder för kopplad värme-, fukt- och lufttransport i klimatskalet och i isoleringsmaterial. Temperaturförlopp i mark under byggnad. Hygrotermiska förlopp och dimensionering av grundkonstruktioner. Konvektionsprocesser i porösa värmeisoleringsmaterial och produkter med spricksystem.

Chalmersprofessor i Formas forskarråd

Professor Carl-Eric Hagentoft har tagit plats som en av tretton ordinarie ledamöter i Formas forskarråd, vilket är Formas högsta beslutande organ. Läs hela nyheten

C-E Hagentoft i Formas forskarråd.pdfC-E Hagentoft i Formas forskarråd.pdf (2013-02-19)

Publicerad: on 29 maj 2019.