Carina Persson

Senior forskare, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik, Galaktisk astronomi

Carina forskar om exoplaneter - planeter kring andra stjärnor. Tusentals exoplaneter har upptäckts de senaste 25 åren i vår hemgalax Vintergatan. De allra flesta är dock mycket olika jorden och inget exosystem hittills liknar vårt eget planetsystem. Nu satsar både Europa och USA på nya rymdteleskop vars mål är att hitta jordlika planeter kring solliknande stjärnor i Vintergatan. Carina deltar i förberedelserna för två av dessa rymdprojekt, CHEOPS (uppskjutning i slutet av 2018) och PLATO (uppskjutning 2026). Hon använder dessutom data från existerande rymdteleskop (Kepler/K2) tillsammans med markbaserade observationer (HARPS och FIES) i sin forskning.
​För att se vilka projekt Carina Persson deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: må 13 jan 2020.