Carl Johan Carlsson

Viceprefekt för utbildning
Universitetslektor vid Avdelningen för fackspråk och kommunikation

UNDERVISNING
Jag undervisar i kommunikation och skrivande på svenska och engelska inom de flesta av Chalmers utbildningsområden. Mitt huvudfokus ligger på olika former av ämnesspecifikt och akademiskt skrivande samt muntliga färdigheter med målet att ge studenterna redskap för intra- och interdisciplinär kommunikation och kunskapsbildande.

Förutom kurser och integrerade inslag i ämneskurser är jag aktiv som kommunikationshandledare i kandidat- och examensarbetet på ett flertal av Chalmers utbildningar.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Mitt forskningsintresse rör olika aspekter av teknisk kommunikation och akademiskt skrivande inom högre utbildning och hur dessa bidrar till studenters disciplinspecifika socialisering och aktiva deltagande i olika epistemologiska diskurser. Som en del i detta är jag särskilt intresserad av program- och kursutveckling och av utveckling av pedagogiska och didaktiska metoder inom områden som aktivt lärande, formativ återkoppling och genremedvetenhet.

ÖVRIGA UPPDRAG
Jag är viceprefekt med fokus på utbildningsfrågor på Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande.

Sedan Chalmers Writing Centre grundades 2008, är jag som föreståndare ansvarig för verksamheten och för studenthandledarna som arbetar där.

På Avdelningen för fackspråk och kommunikation har jag rollen som studierektor och arbetar framförallt med bemanningsplanering för avdelningens utbildningsinsatser.

Sidansvarig Publicerad: sö 23 jan 2022.