Adrian Bumann

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Adrian Bumann är doktorand på avdelningen för entreprenörskap och strategi, på institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Hans forskning är om informationssystem och digital transformation med fokus på innovationsprocesser inom den maritima och marina sektorn. Detta inkluderar ett aktivt deltagande i Ocean Data Factory, ett projekt initierat av Chalmers, GU och RISE som syftar till att möjliggöra hållbarhet och innovation i den digitala blå ekonomin.

Adrian har en MSc i Maritime Management från Chalmers samt en Master Mariner's License. Hans examensarbete undersökte potentialen för datadelningskoncept inom kryssningsfartygsindustrin. Innan han kom till Chalmers har Adrian arbetat till sjöss som nautisk officer på en olika handelsfartyg, senast som Förste Styrman på kryssningsfartyg. 

Mer information om Ocean Data Factory:
https://de.slideshare.net/eteigland/ocean-data-factory-sweden

Sidansvarig Publicerad: fr 14 jan 2022.