Julia Brandes

Docent, Matematiska vetenskaper

Mina forskningsintressen ligger inom området analytisk talteori, särskilt tillämpningar av Hardy-Littlewoods cirkelmetod. Detta är en Fourier-analytisk metod för att beräkna antalet lösningar av diofantiska ekvationer som utvecklades under 1920-talet. Men även om den grundläggande metoden är klassisk, så gör dess mångsidighet den till ett starkt verktyg som fortsätter att ge nya och spännande resultat. Eftersom polynomekvationer har en central plats inom många matematiska områden, så finner resultat erhållna genom cirkelmetoden dessutom tillämpningar inom ett brett spektrum av problem.

Sidansvarig Publicerad: ti 08 sep 2020.