Britt-Marie Wilen

Biträdande professor/Avdelningschef, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten miljö teknik

Britt-Marie är biträdande professor och avdelningschef vid avdelningen för vatten miljö teknik, samt ledare för forskningstema Processteknik för avloppsvattenrening. Hon forskar inom avloppsvattenrening med inriktning på biologiska och kemiska processer i aktivslam- och biofilmsprocesser.

Britt-Marie forskar inom separationsprocesser med fördjupning inom skivfiltrering samt flockbildning i aktivt slam. Forskningen genomförs i samarbete med Gryaab AB för att skapa ett klarare vatten som klarar de nya krav som införts för fosfor.

Forskning bedrivs även inom kvävereningsprocesser, särskilt kring användningen av anammox för kväveavskiljning i avloppsvattenreningsverk. Hon forskar även på aerobt granulerat slam. Forskningen utförs i samarbete med professor Malte Hermansson vid Cell- o molekylärbiologiska institutionen, Göteborgs Universitet.

​Britt-Marie är koordinator för det internationella Masterprogrammet Infrastructure and Environmental Engineering (IEE). Detta masterprogram har avtal om Double Degree mellan
MPIEE & WAREM vid Universität Stuttgart och också avtal om Nordic Master in Environmental Engineering

Britt-Marie är ansvarig för kursen Wastewater Engineering och undervisar i kurserna:
Wastewater engineering, BOM095
Drinking water engineering, BOM075
Water Resources Engineering, BOM150

​Chalmers styrkeområden:

Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: on 14 aug 2019.