Britt-Marie Wilen

Professor och avdelningschef, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten miljö teknik

Britt-Marie är professor och avdelningschef vid avdelningen för Vatten Miljö Teknik. Hon ingår i forskartemat avloppsvattenrening och resursåtervinning (Bioresource Labs). Hennes forskning handlar främst om processteknik för avloppsrening, biotekniska processer för resursåtervinning och mikrobiologiska processer inom vattenrening. De huvudsakliga forskningsområdena är aktivslamprocessen, aerobt granulärt slam, biofilmsprocesser, anaerob rötning, biologisk kväve- och fosforavskiljning, anammox-processer, bioelektrokemiska processer, avskiljning av mikroföroreningar från avloppsvatten och uthållighetsaspekter av avloppsvattenrening. Målet är att utveckla resurssnåla, kompakta och mindre miljöbelastande reningsprocesser.

Britt-Marie är ansvarig för kursen Advanced Wastewater Engineering (ACE040) och undervisar i kurserna:

Kemi och Fysik för Samhällsbyggare (BOM221)

Waste Management (KBT135)​

​Chalmers styrkeområden:

Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: må 19 dec 2022.