Brina Blinzler

Forskarassistent på avdelningen Material- och beräkningsmekanik, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Brina är specialiserad på kompositmekanik. Hennes forskningsintressen inkluderar nano/mikro uppbyggda multifunktionella material, materialinformatik, autonom design och montering med svärmrobotik, additivt tillverkade strukturer, utveckling av hållbart och förnybart material och karaktärisering av ålder, utmattning och korrosion.

Brina är involverad i 2D-Tech Center och plattformen Wood Composites.
Blinzler, B.J.; and Binienda, W.K.: Macro-mechanical Approach to Modeling Barely Visible Damage in Braided Composites, Journal of Aerospace Engineering. Journal of Aerospace Engineering Vol. 27, No. 3, 2014.

Goldberg, R.K.; Roberts, G.D.; Blinzler, B.J.; Kohlman, L.W.; and Binienda, W.K.: Characterization and Analysis of Triaxially Braided Polymer Composites Under Static and Impact Loads, Earth and Space Conference, ASCE Conference paper, 2012.

Blinzler, B.J.; Goldberg, R.K.; and Binienda, W.K.: Macro Scale Independently Homogenized Subcells for Modeling Braided Composites, AIAA Journal Vol. 50, No. 9, 2012.

Blinzler, B.J.; Goldberg, R.K.; and Binienda, W.K.: Macro Scale Independently Homogenized Subcells for Modeling Braided Composites, NASA TM-2012-217621, 2012.

Goldberg, R.K.; Blinzler, B.J.; and Binienda, W.K.: Modification of a Macromechanical FiniteElement Based Model for Impact Analysis of Triaxially Braided Composites, Journal of Aerospace Engineering Vol. 25, No. 3, 2012.

Blinzler, B.J.: Systematic Approach to Simulating Impact for Triaxially Braided Composites, Ph.D Dissertation, University of Akron, Akron, OH, 2012.

Goldberg, R.K.; Blinzler, B.J.; and Binienda, W.K.: Investigation of a Macromechanical Approach to Analyzing Triaxially-Braided Polymer Composites AIAA Journal Vol. 49, No. 1, 2011.

Goldberg, R.K.; Blinzler, B.J.; and Binienda, W.K.: Modification of a Macromechanical FiniteElement Based Model for Impact Analysis of Triaxially Braided Composites, NASA TM-2010-216922, 2010.

Goldberg, R.K.; Blinzler, B.J.; and Binienda, W.K.: Investigation of a Macromechanical Approach to Analyzing Triaxially-Braided Polymer Composites. NASA TM-2010- 216371, 2010.

Sidansvarig Publicerad: on 24 jun 2020.