Emilio Da Cruz Brandao

Konstnärlig lärare, Masterprogramansvarig Architecture and Planning Beyond Sustainability/MPDSD, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad, forskargruppen Kompakta städer

Masterprogramansvarig Architecture and Planning Beyond Sustainability /MPDSD
Emilio undervisar, examinerar och har kursansvar i flera kurser samt handleder årligen flera examensarbeten inom masterprogrammet Architecture and Planning Beyond Sustainability, MPDSD. Han arbetar med särskilt fokus på social hållbarhet, medskapande processer och delaktighet. Han är också aktiv i Arkitekter Utan Gränser (ASF-Sverige) och i flera projekt med socialt engagemang.
Emilio representerar Chalmers i flera samverkans plattformar och forskningsprojekt så som Mellanrum, forskningsprojektet Stitching the city: From micro-data to macro-views, och i det ESF finansierad samverkansprojekt Lärandets Torg i Hammarkullen, Göteborg, ett projekt som syftat "att skapa en ökad och långsiktig samverkan på Hammarkulletorget mellan utbildningsanordnare’, Arbetsförmedling, andra myndigheter och arbetsgivare för att underlätta att kvinnor och män från Nordost som står långt från arbetsmarknaden närmar sig den – antingen genom utbildning, anställning, praktik eller starta eget företag.”
Examinator och handledare: examensarbeten och masters kurser inom MPDSD och MPARC
Examinator i följande masters kurser:
ARK324 (Design & Planning for Social Inclusion, 22,5 hp)
ARK620 (Beyond Sustainability, 4,5 hp)
ACE135 (Dare to build, architects, 7,5 hp)

Sidansvarig Publicerad: on 02 feb 2022.