Arindam Brahma

Postdoktor på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Arindams forskning fokuserar på utveckling av modeller och verktyg med det slutgiltiga målet att stödja designingenjörer i utvecklingen av komplexa produkter. Ett intressant aspekt av hans forskning är hur designmarginaler kan nyttjas för att tackla osäkerheter som dyker upp genom en produkts livscykel. Designmarginaler lämnas ofta outnyttjade. Metoder och verktyg för att identifiera och utnyttja marginaler på ett effektivt sätt kommer i slutändan att göra designer mer effektiva samt reducera slöseri.

Arindam doktorerade i maskinteknik vid Aucklands universitet i Nya Zealand året 2020.

MPP126 & PPU085

Sidansvarig Publicerad: on 23 feb 2022.