Ana Bove

Docent, avdelningschef, avdelningen för Logik och typer, Institutionen för data- och informationsteknik.

Publicerad: to 20 feb 2020.