Bo Berndtsson

Professor, Matematiska vetenskaper

Jag forskar i flerdimensionell komplex analys och komplex geometri.

Personlig hemsida: http://www.math.chalmers.se/~bob/

Jag har undervisat på de flesta nivåer på Chalmers och GU; de senaste två åren har jag haft kursen i komplex analys för teknisk fysik och teknisk matematik.

Publicerad: ti 07 nov 2017.