Bo Egardt

Professor emeritus, Elektroteknik

Bo Egardt är professor emeritus i forskargruppen Reglerteknik. Han har ett brett forskningsintresse inom reglertekniken, från teoretiska aspekter på adaptiv reglering och hybrida dynamiska system till tillämpningar inom processindustri och fordonsteknik. Hans forskning sker ofta i samverkan med industrin, och syftar till att förbättra energieffektivitet eller produktkvalitet, som i hans projekt i energihantering för hybrid- och laddhybridsfordon. Bo Egardt är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Fellow i IEEE, och undervisar reglerteknik på kandidat-, masters- och doktorandnivå.

ERE103 Reglerteknik D
FSSY045 Olinjära dynamiska system, doktorandkurs
FSSY055 Linjära dynamiska system, doktorandkurs

​ 
​ 

Sidansvarig Publicerad: må 15 apr 2019.