Bo Albinsson

Professor; Kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

Bo Albinsson har länge varit intresserad av mekanistiska frågeställningar rörande elektron- och energiöverföringsreaktioner. Han har också på senare tid utvecklat DNA nanostrukturer funktionaliserade med fotoredox-aktiva grupper. Albinsson har ett brett intresse för avancerade optiska spektroskopiska metoder. Han är ansvarig för tre laserlaboratorier utrustade för tidsupplösta emissions- och absorptionsspektroskopi mätningar på millisekunds till femtosekunds-tidsskalan.


Albinssons forskningsgrupp


Publikationer - ResearcherID
Kemi och biokemi (KOO041, KOO042, KOO081), Föreläsare, Lektionslärare

 

 

Vänligen se engelsk sida.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.