Björn Sandén

Professor, Teknikens ekonomi och organisation

Björn Sandén är professor i innovation och hållbarhet på avdelningen Miljösystemanalys på Chalmers. Han forskar och undervisar om samhällsomställningar, framväxt av nya industrier, klimat- och innovationspolitik och om risker och möjligheter med ny teknik. Han är en ledande expert inom teknologiska innovationssystem, teknikvärdering och livscykelanalys och konsulteras frekvent av industri, myndigheter, politiker och massmedia.

​Björn Sandén på Naturskyddsföreningens stora årliga konferens den 23/11 2012. Den här presentationen var en del av en heldag med förhoppningen att komma ett steg närmare lösningen på frågan om hur vi tar oss ur både klimatkris och ekonomisk kris.

http://www.youtube.com/watch?v=3WlP8sAWk6U

Sidansvarig Publicerad: må 31 maj 2021.