Björn Johansson

Professor vid avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Björn Johansson forskar inom hållbarhetsaspekter med avseende på produktion genom att använda virtuella verktyg för att analysera och förbättra produktionssystem. Målet är att skapa och förbättra produktionssystem hos industrier så att en mer hållbar framtid skapas med avseende på miljöpåverkan, sociala aspekter och ekonomi. Resultaten av forskningen syftar till att skapa metoder och verktyg som ingenjörer inom industrin kan använda för att analysera, skapa och förbättra produktionssystem. Exempel på hur forskningen tillämpas:
- flödessimulering av produktionsystem och hela produkters livscykel
- dynamisk analys och bedöming för minskad miljöpåverkan av en produkts livscykel
- realistisk 3D visualisering av produktionsmiljöer
- layoutplanering, schemaläggning, balansering etc.

​PPU165

MPR271

PPU170

PPU055

PPU205

Handledning och examination av Examensarbeten, Kandidatarbeten

​Styrkeområde Produktion

Sidansvarig Publicerad: fr 04 feb 2022.