Birgit Brunklaus

Forskarassistent, Energi och miljö

Birgit Brunklaus är forskarassistent inom livscykelanalys och leder flera forskningsprojekt inom aktörsbaserad livscykelanalys, samt miljöarbete i företag. Hon har disputerat inom LCA och bygg (LCA-passivhus). Hennes forskning fokuserar på aktörer i livsmedels- och byggnadskedjan. Målsättning är att visualisera aktörers möjligheter för miljöförbättringar. Birgit Brunklaus medverkar i flera nätverk, bl a inom byggsektorn (CMB) och livscykelanalys i företag (CPM, SETAC and IE).
Miljömanagement
Livscykelanalys
Master studenter
 
Handledning av doktorander
(Kristin Fransson, Mathias Lindkvist)

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.