Olof Bergstedt

Adjungerad professor i tillämpad dricksvattenteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Olof är en adjungerad professor i tillämpad dricksvattenteknik vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Dricksvatten i samhället – riskhantering för råvattentäkter och behandlingsmetoder, på Chalmers.

Olof Bergstedt är utnämnd till hedersdoktor vid Chalmers 2019 för sin forskargärning och expertis inom området tillämpad dricksvattenteknik.
https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Hedersdoktor-inom-dricksvattenteknik.aspx

Sidansvarig Publicerad: to 15 aug 2019.