Victor Bergh Alvergren

Forskningsingenjör och kommunikatör på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Victors forskning handlar huvudsakligen om kopplingen mellan människa och olika typer av transport, både i form av uppskattning, förståelse och beteende. Han är kommunikatör för EU-projektet MeBeSafe, som syftar till att göra trafiken säkrare med nudging. Inom MeBeSafe forskar han på hur nudging kan användas för att påverka cyklisters beteende. Victor är civilingenjör inom Teknisk Design.
​Håller en föreläsning och workshop I Ergonomi MMT010
Newsletter MeBeSafe - 510486
Newsletter MeBeSafe - 510652
EU-report EBSF2 - 506989
EU-report EBSF2 – 506987
EU-report EBSF2 – 510765
Master thesis - 250368
Bachelor thesis - 203287

​​
European Bus Systems of the Future 2 (avslutad)
Aeolix (tidigare)

Sidansvarig Publicerad: to 13 jun 2019.