Bengt J H Jacobson

Professor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för fordonsteknik och autonoma system

Mer information om Bengt Jacobson finns på Chalmers engelska sidor.
Forskargruppen fordonsdynamik arbetar med analys och kontroll av vägfordon. Gruppen utvecklar nya koncept och analysverktyg för applikationer inom fordonsdynamik med avseende på hantering, prestanda, transporteffektivitet och säkerhet.

Sidansvarig Publicerad: ti 22 dec 2020.