Bengt-Arne Sjöqvist

Forskare, Professor of Practice, Elektroteknik

Bengt Arne Sjöqvist är forskare och Professor of Practice i forskargruppen Medicinska signaler och system. Forskningen är främst inriktad på eHälsa, och med särskilt fokus på att kombinera biomedicinsk teknik, telekommunikation och IT. Professor Sjöqvist var en pionjär inom eHälsa i mitten av 1980-talet, och har medverkat till att utveckla system och lösningar som nu finns i ambulanser runt om i världen. Av specifikt intresse är därför tillämpningar med inriktning mot pre-hospital akutsjukvård (t.ex. ambulanssjukvård) men också vård av allvarligt och långvarigt sjuka personer i hemmet eller på annan plats utanför sjukhus. Sjöqvist har flera års erfarenhet från olika ledande positioner inom MedTech och eHälsa, och har därför ett särskilt intresse för att hitta sätt för ökat utvecklingssamarbete och innovation i samspel mellan akademi, vårdgivare och industri.
​ 
​ 

Sidansvarig Publicerad: ti 16 maj 2017.