Johanna Beiron

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Johanna Beiron arbetar med tekniska lösningar för flexibla kraftvärmeverk. Arbetet utgörs av både energisystemsmodellering och stationär och transient processmodellering. Målet är att öka förståelsen för vilken roll kraftvärmeverk kan spela i framtidens energiförsörjning, i ett elsystem med betydande andel intermittenta energikällor.
​MTF042 Termodynamik med energiteknik

Sidansvarig Publicerad: må 07 okt 2019.