Becky Bergman

Universitetslektor och doktorand vid Avdelning för fackspråk och kommunikation

FORSKNING
Min forskning fokuserar på interkulturell kommunikation inom ingenjörsutbildning; globally networked communities; och innehålls- och språkintegrerat lärande. Mitt doktorandprojekt har titeln ”Hemstudier och internationella ingenjörstudenters erfarenheter av interkulturellt grupparbete”.
UNDERVISNING
Jag är universitetslektor i interkulturell kommunikation, TESOL och akademisk skrivning med över 20 års erfarenhet på alla nivåer, åldrar och förmågor. Jag har varit examinator och kursledare för en rad kurser från första året grundutbildning till doktorsexamen till personal till företagsutbildning. Jag har lett ett antal pedagogiska projekt inklusive interkulturell kommunikation; guide för studentskrivning; online läromedel och integrerade kurser.
Nuvarande undervisning:
Interventioner i masterprogram som arbetar med interkulturell kommunikation
Diplomkurs: mångfald och inkludering i lärande i högre utbildning
CLS045 Global och interkulturell kompetens (öppen för alla studenter på Chalmers)

Sidansvarig Publicerad: må 17 okt 2022.