Beata Stahre Wästberg

Docent, senior forskare, avdelningen för Interaktionsdesign och Software Engineering, Institutionen för data- och informationsteknik.

Beata Stahre Wästberg är docent och senior forskare inom det tvärvetenskapliga området visualisering i stadsplaneringsprocesser, och intresserar sig för användningen av visualisering som verktyg för analys, kommunikation och dialog i dessa sammanhang. I början av sin forskningsbana arbetade Beata med problem kring att skapa visuell realism i virtuella miljöer, med särskilt fokus på perceptuellt realistisk färg och ljussimulering och -rendering. Hennes forskning har därifrån utvecklats till att fokusera på utmaningar med att visualisera abstrakta parametrar i stadsmiljön (som luftkvalitet och ljud) i stadsmodeller, med syfte är att underlätta förståelse och kommunikation i planeringsprocesser kring dessa faktorers påverkan på vår miljö. Beata bedriver tvärvetenskaplig forskning och samarbetar i sina projekt med forskare från andra områden inom akademin, aktörer från Staden samt företag från näringslivet. Beata disputerade i februari 2009, och har sedan dess arbetat som forskare på institutionerna för Arkitektur (Chalmers), Tillämpad IT, Interaktionsdesign (Göteborgs Universitet) och Data och Informationsteknik, Interaktionsdesign (Chalmers).

Sidansvarig Publicerad: må 10 jan 2022.