Beata Stahre Wästberg

Docent, senior forskare, avdelningen för Interaktionsdesign, Institutionen för data- och informationsteknik.
Forskargrupp: @URBS - Dialogue in urban complexity

Beata Stahre Wästberg är arkitekt och senior forskare inom det tvärvetenskapliga området visualisering i stadsplaneringsprocesser, och intresserar sig för användningen av visualisering som verktyg för design, kommunikation och dialog i dessa sammanhang. I början av sin forskningsbana arbetade Beata med problem kring att skapa visuell realism i virtuella miljöer, med särskilt fokus på färg och ljussimulering. Hennes forskning har därifrån utvecklats mot att under senare år fokusera på utmaningar med att visualisera abstrakta parametrar i stadsmiljön (som luftkvalitet och ljud) i stadsmodeller, med syfte är att underlätta förståelse och kommunikation i stadsplaneringsprocesser kring dessa faktorers påverkan på vår miljö. Beata bedriver tvärvetenskaplig forskning och samarbetar i sina projekt med forskare från andra områden inom akademin, aktörer från Staden samt företag från näringslivet. Beata har en master i arkitektur från Chalmers och Kent Institute of Art & Design, samt är utbildad konstvetare. Hon disputerade i februari 2009, och har efter det arbetat på Göteborgs Universitet och Chalmers.

Publicerad: ti 07 jan 2020.