Balázs Adam Kulcsár

Biträdande professor, Elektroteknik

Balázs Kulcsár är i forskargruppen Reglerteknik. Hans forskning syftar främst på design för intelligenta transportsystem, modellering av trafikflöden för styrning, linjära parametervarierande system och feldiagnostik. Balázs är medlem i projektet Transport Area on Advance, med syftet att uppnå ledande kompetens i framtida miljövänliga, säkra och effektiva transportsystem.
SSY235 - Advanced topics in control
SSY285 - Linear Control System Design
SSY226 - Design project in systems, control and mechatronics
ERE091/SSY310 - Automatic Control Course
ESS076 Robust and Nonlinear Control

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.