Anna Bakidou

Doktorand, Elektroteknik

Anna Bakidou är doktorand i forskargruppen för Medicinska signaler och system. Hennes forskning är en del av projektet "Artificiell intelligens (AI) som beslutsstöd – för en jämlik vård", ett samverkansprojekt mellan Chalmers tekniska högskola, Borås Högskola och Högskolan i Østfold.
Målet med forskningen är att utveckla ett beslutsstöd baserat på AI för traumapatienter som rekommenderar lämplig transportdestination för ambulanser. Implementering av AI-modeller i triagering av traumapatienter introducerar ett matematiskt underlag som stöttar ambulanspersonalen i deras val av transportdestination. Vidare kan användningen av matematiska modeller potentiellt minska dödligheten bland traumapatienter genom att föreslå en destination som ligger längre bort än det närmsta sjukhuset men som har lämpligare resurser.

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.