Axel Ringh

Forskarassistent, Matematiska vetenskaper

Min forskning återfinns inom olika områden av tillämpad matematik, med koppling till områden som kontrollteori, signalbehandling, inversa problem, samt maskininlärning. I synnerhet är jag intresserad av beräkningsmetoder för optimaltransport, framförallt olika typer av Sinkhorn-iterationer och dess koppling till andra områden, och tillämpningar av optimaltransport. Det senare inkluderar problem inom styrning och estimering för system med flera agenter, dynamiska flödesproblem, samt olika tillämpningar inom maskininlärning.
​En lista över publikationer och preprints finns här.
Personlig hemsida.

Sidansvarig Publicerad: må 23 maj 2022.