Asif Akram

Post-doc på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Asif Akrams forskning fokuserar på digitala produkter och tjänsters värdeskapande roll i nätverksmiljöer. Asif tillämpar ett användarcentrerat tillvägagångssätt inom en living lab miljö för att utforska värdeskapande som möjligjorts av digitaliseringen och digitala serviceinnovationer inom olika sektorer som transport, logistik och supply chain. Resultaten syftar till att ge insikter till de som söker sätt att utforska potentialen hos innovativ digital teknik. Asif Akram är medlem i Association of Information Systems (AIS) sedan 2010 och Forskarskolan MIT sedan 2014.
​Asif Akram är involverad i handledning av examensarben på master- doktorandnivå. Han undervisar delvis också om värdeskapande och digitalisering i affärslivet, samt handleder examensarbeten vid JIBS, Jönköping University.
​Styrkeområde: Transport

https://www.viktoria.se/projects/kompis-kombinerad-mobilitet-som-tjanst-i-sverige

Sidansvarig Publicerad: to 14 sep 2017.