Åsa Valadi

Enhetschef, Strategisk samverkan

Åsa Valadi är enhetschef för enheten för Strategisk samverkan. Enhetens uppdrag är att främja och utveckla Chalmers samverkan med strategiskt utvalda organisationer inom akademi, näringsliv och övriga samhället, såväl nationellt som internationellt. Fokus ligger på att stötta Chalmers styrkeområden, strategiska partnerskap och på att driva projekt initierade av Chalmers ledning. Enheten består av cirka tio personer i roller som projektledare och partnerskapsledare.

Åsa Valadi har en doktorsexamen i molekylär mikrobiologi. Innan hon kom till Chalmers arbetade hon fyra år som projektledare vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, i Stockholm och ett år som internationell samordnare på SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum i Göteborg. På Chalmers har hon tidigare haft uppdrag som projektledare med ansvar för uppföljning och utvärdering av Chalmers styrkeområden, samt internationella projekt för att stimulera forskningssamarbeten (SACF och MIRAI). Därutöver har Åsa Valadi under många år varit koordinator och partnerskapsledare knuten till styrkeområde Transport, Volvo Cars och AB Volvo.

Publicerad: to 12 dec 2019.