Åsa Fasth Berglund

Biträdande professor vid avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap, Programansvarig för programmet för maskinteknik 180hp

Åsa Fast-Berglund är biträdande professor vid avdelningen produktionssystem. Åsas forskning fokuserar främst på människan i centrum och hur teknik (IKT) kan hjälpa och möjliggöra innovativa och flexibla arbetsplatser med smart automation. Åsa är även Programansvarig för programmet för maskinteknik 180hp (Högskoleingenjör).

Åsa leder en forskargrupp inom Människa-Automation interaktion där följande personer ingår; Sandra Mattsson, Malin Karlsson, Magnus Åkerman och Pierre Johansson, Dan li, Liang Gong, och Sven Ekered.

Forskargruppen fokuserar på fyra områden: informationsstruktur och standarder som möjliggör gränslös kommunikation; metoder, struktur och system som möjliggör informations- och kunskapsspridning på lokal och global nivå; Smart Automation vilket inkluderar kollaborativa robotar samt Kognitiv Automation och smarta lösningar för att mäta och förbättra välbefinnande på arbetsplatsen.

Åsa är även projektledare för Stena Industry Innovation Laboratory (SSILab) som är ett av fyra innovationslabb inom styrkeområdet produktion.
Programansvarig för programmet för maskinteknik 180hp (Högskoleingenjör).​
Examinator för Automatiseringsteknik (LMT108), Introduktion till mekatronik (PPU151) och Automatisering i produktionssystem (PPU235)
​Styrkeområde Produktion

Sidansvarig Publicerad: on 04 dec 2019.