Arpita Chari

Doktorand på avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Arpita Chari är doktorand sedan september 2018 vid forskargruppen för Virtuella och digitala produktionssystem. Den fjärde industriella revolutionen har gett tillverkningsindustrin möjligheter att bli uthålliga/motståndskraftiga och hantera växande hållbarhetsutmaningar. Hennes huvudsakliga fokusområden är därför Industri 4.0, Resiliens och hållbarhet i produktionssystem.

Hennes forskning fokuserar på att undersöka i vilken utsträckning dessa koncept har implementerats i tillverkningsindustrin, och vilken roll olika metoder, verktyg och digital teknik har för att utforma resilienta och hållbara produktionssystem. Genom att integrera dessa tekniker i produktionsprocesser är hennes mål att öka resurseffektiviteten och uppnå lean cirkulära produktionssystem.
PPU206 Hållbara produkter och produktionssystem
PPU160 Produktionssystems

Thermodynamic remodeling of the Co–Ga system (A Chari, A Garay, R Arróyave Calphad 34 (2), 189-195,


Computational thermodynamics of the CoNiGa high temperature shape memory alloy system (Arpita Chari, Ebubekir Dogan, Anjana Talapatra, Avinash R Chivukula, Andres Garay, I Karaman, R Arróyave, Calphad 45, 167-177),


Thermodynamics, Structural Properties and Transformation Behavior of CoNiGa Alloys from First Principles (Raymundo Arroyave, Anchalee Junkaew, Andres Garay, Arpita Chari, Chun-Wei Yao, Minerals, Metals and Materials Society/AIME, 420 Commonwealth Dr., P. O. Box 430 Warrendale PA 15086 USA [np]. 14-18 Feb)

p]. 14-18 Feb)​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 12 mar 2021.