Arne Svensson

Chef för avdelningen för ledningsstöd på Chalmers verksamhetsstöd

Arne Svensson är chef för avdelningen för ledningsstöd på Chalmers verksamhetsstöd och professor i kommunikationssystem. Han var prefekt för institutionen för Signaler och System från 2005 till och med aug. 2016. Han har forskat om trådlösa kommunikationssystem i över 30 år och har bidragit till utvecklingen av grundteknologin för flera av de internationella mobiltelefonstandarder som idag används eller är under utveckling. Arne Svensson är en IEEE Fellow med en forskarbakgrund inom metodutveckling och prestandaanalys för överföring av digital information på en radiokanal. I den vedertagna OSI-modellen för datorkommunikation i sju lager är han främst expert på det så kallade fysiska lagret.

Publicerad: to 26 apr 2012. Ändrad: ti 30 aug 2016