Arne Svensson

Professor i Kommunikationssystem

Arne Svensson utsågs till professor i Kommunikationssystem av utbildningsminister Per Unckel i februari 1993 och har varit på Chalmers sedan april samma år. Han var prefekt för institutionen för Signaler och System från 2005 till och med aug. 2016 och var chef för avdelningen för Ledningsstöd inom Chalmers verksamhetsstöd från sep. 2016 till nov. 2019. Han har forskat om trådlösa kommunikationssystem i över 30 år och har bidragit till utvecklingen av grundteknologin för flera av de internationella mobiltelefonstandarder som idag används eller är under utveckling. Arne Svensson är en IEEE Fellow med en forskarbakgrund inom metodutveckling och prestandaanalys för överföring av digital information på en radiokanal. I den vedertagna OSI-modellen för datorkommunikation i sju lager är han främst expert på det så kallade fysiska lagret.
​ Se http://www.bocom.se/arne/ för mer detaljer om Arne.

Sidansvarig Publicerad: ti 07 jan 2020.