Alexander Rasch

Doktorand

Alexander Rasch är doktorand i forskargruppen Crash Analysis and Prevention (CAP). Hans forskning fokuserar på modellering av interaktionen mellan fordonsförare och oskyddade trafikanter som cyklister eller fotgängare.

Publicerad: må 25 nov 2019.