Antal Boldizar

Professor på avdelningen för Konstruktionsmaterial, Institutionen för industri- och materialvetenskap

​Inom ämnet Miljöanpassade Polymera Konstruktionsmaterial bedrivs forskning om det ömsesidiga beroendet mellan materialens komposition, lämpliga tillverkningstekniker, materialstrukturen och de egenskaper det leder till. Aktuell forskning handlar om polymera kompositer med cellulosafibrer, struktur och mekaniska egenskaper hos kartong, extrudering av flerskiktsmaterial, återvinning av bioplaster och om återvinning av plast från elektronikskrot. Bidraget till undervisning sker i flertalet kurser, från grundkurser i materialteknik till valbara kurser om bearbetningsteknik och miljöanpassning.
MTT085 Materialteknik 7,5 hp, grundkurs för M2, ca 40 % av föreläsningarna
 
MTT090 Polymer processing and properties 7,5 hp, valbar kurs på masternivå, ca 25 % av föreläsningarna
 
MEN126 Hållbar productutveckling 7,5 hp, grundkurs för M2, ca 50 % av föreläsningarna
 
MPM091 Environmentally Adapted Product Development 7,5 hp, valbar kurs på masternivå, 100 % av lärarinsatsen
 
MTT010 Materialteknik 7,5 hp, grundkurs för I2 och TD2, ca 25 % av föreläsningarna

Projekt som Antal är involverad i:

  • ​Cellulosabaserade kompositer
  • Inverkan av nålade mittskikt i kartong på böjegenskaper
  • Ny extruderingsteknik för laminering av livsmedel baserade på cerealier
  • Miljöanpassad återvinning av bioplaster
  • Termoplastisk bearbetning och egenskaper hos plaster från elektronikskrot

Sidansvarig Publicerad: on 07 jun 2017.