Anneli Selvefors

Forskare på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Anneli Selvefors utforskar hur design kan möjliggöra ett hållbart vardagsliv för fler människor. En del av hennes forskning adresserar hur produkter, tjänster och system kan utformas för att möjliggöra och mediera mindre resurskrävande aktiviteter, med ett primärt fokus på energibesparing. Hennes forskning adresserar också hållbar konsumtion i en vidare bemärkelse inklusive möjligheter för en övergång till en cirkulär ekonomi. Hon forskar specifikt på hur cirkulering av produkter kan adresseras från ett användnings- och användarfokus och vilka utmaningar och möjligheter cirkuläritet medför från ett design perspektiv. Utöver sin forskning så föreläser och organiserar Anneli seminarier och workshops, både för en nationell och internationell publik.
Anneli är involverad i grundutbildningen för programmen Teknisk Design och Design och Produktutveckling. Hon föreläser och handleder studentprojekt primärt i kurser med teman som rör hållbar design och användarcentrerad design. Anneli brukar också handleda examensarbeten, både på högskoleingenjörsnivå och mastersnivå.
​Besök mig på LinkedIn: http://se.linkedin.com/in/anneliselvefors

Sidansvarig Publicerad: fr 01 dec 2017.