Anne-Marie Tillman

Professor Emerita, Teknikens ekonomi och organisation

Anne-Marie Tillman är sedan år 2000 professor vid avdelningen Miljösystemanalys på Chalmers, professor emerita sedan 2021. Hennes forskning har omfattat utveckling av metodik för, och tillämpning av, livscykelanalys (LCA) och relaterade miljösystemanalytiska verktyg. Hennes samverkan med industriella aktörer i uthållighetsfrågor har varit omfattande, kanaliserade bland annat genom Swedish Life Cycle Center.

Anne-Marie Tillman har utvecklat och givit kurser och kursmaterial i LCA och miljösystemanalys, på masters- och doktorandnivå. Tillsammans med professor Henrikke Baumann har hon skrivet en högt uppskattad lärobok om LCA, The Hitch Hiker’s Guide to LCA.

Genom sin forskning, undervisning och samverkan har Anne-Marie Tillman bidragit till utvecklingen av det miljösystemanalytiska området. Parallellt byggdes Avdelningen för miljösystemanalys upp, vars chef hon var mellan 2005 och 2013.

Anne-Marie Tillman är ledamot i Kungliga ingengörsvetenskapsakademin (IVA) och i styrelsen för MISTRA, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.

Sidansvarig Publicerad: fr 04 feb 2022.