Anna Markiewicz

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Anna är doktorand vid avdelningen Vatten Miljö Teknik, forskningstema Dagvatten och förorenade material i den urbana miljön, på Chalmers.

Anna forskar om källor, uppkomst och utsläpp av långlivade organiska föreningar (även kallade POP efter engelskans persistent organic pollutants) och deras kolloidala fraktioner i vägdagvatten. Projektet finansieras av FORMAS och omfattar forskning kring de processer som bidrar till att kolloidala POPs bildas. Resultatet av forskningen ska användas för att föreslå förebyggande åtgärder för att undvika att dessa föroreningar hamnar i vägdagvatten och vidare ut i recipienter.
Projektet genomförs i samarbete med Nordic Five Tech (http://www.nordicfivetech.org/) och förslag på nya åtgärder kommer att bidra till att uppfylla de miljömål som fastställts i Vattendirektivet av Europeiska Unionen.

Sidansvarig Publicerad: to 15 aug 2019.