Anna Lunde Hermansson

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier

Anna är marinkemist som forskar på marina miljöeffekter från sjöfart, med främsta fokus på rökgasreningssytem, också kallade skrubbrar. Skrubbrar används för att minska luftutsläpp av svavel och partiklar och möjliggör ett fortsatt användande av högsvavliga bränslen (HFO) men innebär i praktiken att utsläpp förflyttas från luft till vatten. Tvättvattnet, ofta havsvatten som sprayas över avgaserna och släpps ut ofta utan rening, har lågt pH och innehåller en mix av toxiska ämnen såsom tungmetaller och organiska föreningar som negativ påverkan på den marina miljön. Målet är att presentera en holistisk bild om sjöfartens miljöpåverkan samt att, tillsammans med andra intressenter, bidra till en hållbar utveckling inom sjöfartssektorn. Anna har en kandidat- och masterexamen i Marina Vetenskaper med inriktning på Marin Kemi.

Sidansvarig Publicerad: må 31 maj 2021.