Anna Kadefors

Affierad professor, Teknikens ekonomi och organisation

Anna Kadefors är affierad professor vid avdelningen Service Management and Logistics där hon forskar inom kommunikation, beslutsfattande och lärande i relationer mellan företag. I flera projekt har hon studerat hur kontrakt, projektledning och ny informationsteknik påverkar samarbetet i större byggprojekt. Upphandling är ett centralt område, liksom man organiserar för utveckling och innovation i projektbaserade organisationer.

Anna Kadefors är medlem av Kungliga Ingenjörvetenskapsakademin och flera nätverk för forskning om förtroende, samarbete och upphandling.
TEK 140 – Construction Contract Relationships
ISM 030Service Contract Management
IBY015 – Service Management for Construction and Facilities
Chalmers styrkeområde: Samhällsbyggnad

Institutionens profilområde: Innovation & Entrepreneurship

Sidansvarig Publicerad: to 27 jan 2022.