Anna Kaczorowska

Tekn. Dr., Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, forskargrupperna Spatial Morphology Group och Data fusion.

Jag är forskare med bakgrund inom arkitektur, stadsplanering och stadsgestaltning. Mitt professionella arbete inom detta område har varit en blandning av praktiskt arkitekturarbete i offentlig och privat sektor med stadsplanering och planeringsverksamhet och samtidigt akademiskt arbete. Både min doktorsavhandling 2012 med titeln: "Spatial Decision Support Methods for Urban Development in Contemporary Cities" och postdoc-forskning vid Chalmers (2012-2014, Mistra Urban Futures) i URBES-projektet (Urban Biodiversity and Ecosystem Services) bidrog till nya kunskaper inom hållbar urban omvandling och implementering av Spatial Decision Support Tools (SDST). Min forskning inom detta område bygger på utveckling av teori och metoder för att stödja stadsplanering och planeringsprocessen mot hållbar omvandling av städer med avseende på följande aspekter: 1) socio-ekologiska (ekosystemtjänster), 2) kulturella (baukultur, arv & identitet), 3) infrastrukturell (mobilitet, data & digitalisering). Jag medverkar i flera nätverk som främjar ämnesövergripande forskning inom akademi och praktik: Nordiska och Baltiska Universitet inom ”ERASMUS+ Strategic Partnerships in Higher Education” (2017-2022); ”C/0 City” arbetsgruppen inom stad: Planering för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (nuvarande) och Transport Area of Advance på Chalmers (2017, 2021-22).
Mitt akademiska arbete innefattar också undervisning inom tema-området för design och planering för stadsomvandling. Sedan 2014 är jag engagerad i olika roller (examinator, koordinator, föreläsare, handledare) i Chalmers grundutbildning inom samhällsbyggnad och arkitektur (TISAM, TKSAM) och Master Programmen (MPARC, MPDSD, MPIEE) och TRACKS. Sedan 2016 är jag Chalmers ACE ledamot i ”Excellence in Education Board”, AESOP.

Sidansvarig Publicerad: ti 27 okt 2020.