Anna Johnning

Forskare, Matematiska vetenskaper

Antibiotika används för att behandla och förhindra infektioner orsakade av bakterier. Den höga konsumtionen har dock resulterat i en ökning av antibiotikaresistens – när bakterier förändras så att behandling med antibiotika slutar vara effektiv – vilket idag är ett av de största hoten mot människors hälsa. Förändringarna kan dels ske genom mutationer i bakteriens DNA eller genom förvärvande av mobila antibiotikaresistensgener. Min forskning fokuserar på utveckling av metoder med kliniska tillämpningar för att förbättra diagonistik av bakterieinfektioner. Bättre och snabbare diagnostik kan reducera vår användning av antibiotika och därmed bromsa ökningen och spridningen av resistens. Jag är speciellt intresserad av bioinformatisk analys av DNA-sekvensdata samt optical DNA maps (ODM).

- Fraunhofer-Chalmers Centre (Avdelningen för system och dataanalys)
CARe (Center för antibiotikaresistansforskning vid Göteborgs Universitet)
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet (Avdelningen för infektionssjukdomar)
- Chalmers tekniska högskola​ (Institutionen för biologi och bioteknik)
​- Uppsala universitet (Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi)
- Lund universitet (Institutionen för astronomi och teoretisk fysik)
- Karolinska institutet (Institutionen för laboratoriemedicin)
- Karolinska universitetssjukhuset (Avdelningen för klinisk mikrobiologi)
- 1928 Diagnostics AB
​Medlem i Gothenburg Bioinformatics Network (GOTBIN)

Sidansvarig Publicerad: to 02 apr 2020.