Anna Furberg

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Anna Furbergs forskning handlar om hårda material och materialsubstitution. Hon studerar miljöpåverkan hos material ur ett systemperspektiv och utreder möjligheten att ersätta konventionella material med nya material genom att undersöka om dessa nya material har en mindre påverkan på resurser och miljö. De miljöbedömningsmetoder hon tillämpar är materialflödesanalys (MFA) och livscykelanalys (LCA). Exempelvis har hon studerat de hårda materialen hårdmetall och diamant.

Sidansvarig Publicerad: fr 23 okt 2020.