Anna Braide

Tekniklektor, Tekn.Dr., Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Anna är arkitekt och utbildad på Chalmers 1990-96. Under åren 1997-2012 har Anna jobbat som praktiserande arkitekt. Hon har arbetat med bostäder, bibliotek, kontor och arbetsplatser. Anna har även varit engagerad som handledare i varierande omfattning på Chalmers Arkitektur sedan 1997. Hon undervisar i kandidat- och masterkurser med inriktning på bostäder och handleder även examensarbeten. Doktorandarbetet är en del av forskningsprojektet Positive Footprint Housing, ett samarbete mellan Riksbyggen, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Johanneberg Science Park. Projektets inriktning är hållbara bostäder för ett urbant, framtida boende. Doktorandarbetets inriktning är flexibla bostäder och social hållbarhet och bedrivs med bland annat research by design, undersökande skissarbete, av arkitektstudenterna.

Sidansvarig Publicerad: to 17 dec 2020.