Anna Bergek

Professor, Proprefekt/Vice prefekt för forskning, Teknikens ekonomi och organisation

Anna Bergek är sedan oktober 2016 professor i Innovationssystem och teknikpolitik. Hon studerar innovation i mogna branscher och innovationssystem, med särskilt fokus på energiområdet. Forskningen syftar till att förstå under vilka förutsättningar mogna företag och branscher kan fortsätta att vara innovativa, hur ny teknik kan komma in och spridas i sektorer där det behövs en hållbar omställning och hur energi- och teknikpolitiska styrmedel bör utformas för att underlätta innovation och omställning. Anna är sedan 1 mars 2018 proprefekt och vice prefekt för forskning vid institutionen.​​
​Varför går det ibland långsamt med nya tekniker att utvecklas och spridas? Är det sant att branscher slutar att vara innovativa med tiden? Det (och många andra saker) undersöker jag i min forskning.

Tillsammans med mina kollegor på Chalmers och på andra lärosäten undersöker jag hur branscher förändras över tid - särskilt under vilka förutsättningar nya tekniker utvecklas och sprids i mogna branscher och sektorer, som belysning, pappersmassa och energi.

Jag intresserar mig t ex för hur ny teknik utvecklas och sprids inom energisektorn, betydelsen av befintliga resurser för innovation och diversifiering i mogna branscher som belysning och pappersmassa och behovet av teknik- och innovationspolitiska styrmedel för att stimulera och underlätta innovationsprocesser inom olika områden.

Min forskning utgår från ett systemperspektiv på innovation och jag är en av de ledande personerna bakom den så kallad funktionsanalysen av teknologiska innovationssystem (TIS) – en ansats som har fått stor spridning såväl inom den internationella forskarvärlden som inom statliga myndigheter i Sverige och utomlands.

Tidigare publikationer via LiU DIVA​​​​​​​​​

Profil på ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Bergek​

ResearcherID (WoS): A-3279-2009

Sidansvarig Publicerad: ti 11 aug 2020.