Anna Åberg

Forskare, Teknikens ekonomi och organisation
Projektledare för IEA UsersTCP projekt om Genus och Energi

Anna Åberg är teknikhistoriker och hennes forskningsintressen ligger inom fälten energi- och resurshistoria, utifrån perspektiv som vetenskapsdiplomati, transantionell historia samt populärkulturens tekniksyn. Hennes forskningsämnen spänner från fusionsforskning, genom svensk uranimport och oljehistoria, till sporthistoria och populärkulturella narrativ om energi och miljö.

Anna tillhör de internationella nätverken Tensions of Europe och the Society for the History of Technology.
Högselius, Per, Åberg, Anna, Kaijser, Arne, "Natural Gas in Cold War Europe: The Making of a Critical Infrastructure", in Eds. Hommels, Anique, Högselius, Per, Kaijser, Arne & Van der Veluten, Erik, The Making of Europe’s Critical Infrastructures (Basingstoke: Palgrave-MacMillan, 2013)

Åberg, Anna, A Gap in the Grid: Attempts to Introduce Natural Gas in Sweden 1967-1991, diss. (Stockholm: Royal Institute of Technology, 2013)
​​

Sidansvarig Publicerad: on 30 nov 2022.