Ann-Brith Strömberg

Biträdande professor, Matematiska vetenskaper

Ann-Brith Strömberg är biträdande professor och leder forskargruppen i matematisk optimering. Hennes forskning behandlar modellering och lösning av optimeringsproblem, inkluderande diskret, konvex icke-differentierbar, simuleringsbaserad och flermålsoptimering. En stor del av hennes forskning sker i samarbete med akademi och industri, och inkluderar schemaläggning av underhåll och produktion, kombinatoriska designproblem med flera mål, integration av variabel elproduktion i energisystemet, samt planering av transporter.
Aktuella projekt för mastersexamensarbete
Kurser vid Chalmers och GU i matematisk optimering
  • MVEX03 - Master's thesis in Mathematics
​​​​
Volvo Group Trucks Technology, Göteborg, and Department of Mechanics and Maritime Sciences, Chalmers:
– Fuel consumption reduction by tire drag optimization

Department of Space, Earth and Environment, Chalmers:
– Model development of the wind energy production and transmission system
– Optimization of investments in energy efficiency

Fraunhofer-Chalmers Research Centre for Industrial Mathematics, Göteborg:
– Interlinked combinatorial and geometrical optimization problems in an autonomous automotive manufacturing industry

Department of Electrical Engineering, Chalmers:
– Maintenance planning for wind power systems

Volvo Group Trucks Technology, Göteborg:
– Modeling and solving vehicle routing problems with many available vehicle types
– Optimization of routes for a fleet of plug-in hybrid vehicles

Volvo Car Corporation, Göteborg:
– Dispatching fleets of shared autonomous vehicles

Consid AB, Göteborg, and Department of Architechture and Civil Engineering, Chalmers:
–  Minimizing space heating and cost  when retrofitting building blocks

Aviolinx, Stockholm:
– Tail assignment for single and mixed aircraft fleets

CHARMEC & Department of Industrial and Materials Science, Chalmers:
– Maintenance planning for rails and wheels

Statistics Sweden (SCB), Örebro
– Approaches to Cell Suppression in Statistical Tables

SICS (Swedish Institute of Computer Science), Kista:
– Industrial maintenance planning

GKN Aerospace Sweden, Trollhättan:
– Production planning and scheduling
– Maintenance planning for jet engines

The Business School, University of Gothenburg & Division of Logistics and Transportation, Chalmers:
– Freight transport optimization

Department of Mathematics, Linköping University:
– Optimization

SKF, Göteborg:
– Returnable packaging distribution
– Production planning

Chalmers Areas of Advance: Energy and Transport

Sidansvarig Publicerad: må 19 dec 2022.