Anna Karlsson-Bengtsson

Vicerektor för utbildning och livslångt lärande;
Professor, Biologi och Bioteknik, Kemisk Biologi

Sidansvarig Publicerad: to 24 okt 2019.