Anna Karlsson-Bengtsson

Professor, Biologi och Bioteknik, Kemisk Biologi

Anna Karlsson-Bengtsson är professor i molekylär medicin. Anna Karlsson-Bengtssons forskning handlar om reglering av inflammationsprocessen. Hon har publicerat mer än 100 vetenskapliga arbeten i internationella tidskrifter. Utöver anställning vid Chalmers har Anna Karlsson-Bengtsson varit anställd vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, som professor mellan 2005-2019. Under perioden 2019-2022 var Anna Karlsson-Bengtsson vicerektor för utbildning och livslångt lärande vid Chalmers. Hon är affilierad professor vid Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, sedan december 2021.

Anna Karlsson-Bengtsson har erfarenhet av akademiskt ledarskap som vicedekan för forskarutbildning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet (2016-2019).

Karlsson-Bengtssons Forskningsgrupp

Sidansvarig Publicerad: to 27 okt 2022.