Anh Tuan Le

Docent, Elektroteknik

Anh Tuan Le tog sin magisterexamen i augusti 1997 i Energy Economics från Asian Institute of Technology, Thailand. Vidare disputerade Tuan i december 2004 i Power Systems från Chalmers tekniska högskola. Han är docent vid avdelningen för elteknik. Hans främsta forskningsintressen innefattar planering och ekonomiska utvärderingar av elnät, modellering och analys av elhandelsmarknader samt integrering av förnybara energikällor och elfordon i elnätet.

Sidansvarig Publicerad: on 31 mar 2021.