Angela Sasic Kalagasidis

Professor och Forskargruppsledare, Viceprefekt grundutbildning, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi, Byggnadsfysikalisk modellering

Angela leder forskargruppen Byggnadsfysikalisk modellering. Som Professor i byggnadsfysik bedriver hon forskning och undervisning inom energieffektivisering och fuktsäkerhet av byggnader, med inriktning mot numerisk modellering och simulering. Målsättningen är att skapa kraftfulla och tillförlitliga beräkningsverktyg för forskare och praktiserande ingenjörer som stödjer utveckling av innovativa byggtekniker och värmetekniska system, samt bra och hållbara byggnader.

Angela är viceprefekt för grundutbildning på Institutionen, styrelseledamot för FuktCentrum, och medlem i Sveriges bygguniversitet.

Grundnivå

BOM320 & BOM365 Byggnadsfysik och byggnadsakustik (2017- )

VBF019 Byggnadsfysik (2021- )​

Avancerad nivå

VBF021 Byggnadsfysik fortsättningskurs (2008- )


Ansvarig för ACE065 Inemiljö och klimatsystem (2019- )​, BOM195 & ACE035 Byggnadsmaterial (2021- )

​Chalmers styrkeområden

Building Futures (Samhällsbyggnad)
Energi

Sidansvarig Publicerad: on 29 sep 2021.