Angela Janemalm

Ekonom, Biologi och bioteknik

Angela är avdelningsekonom på Livsmedelsvetenskap och Kemisk biologi.

Publicerad: to 11 okt 2018.