Anette Larsson

Professor; Kemi och kemiteknik, Farmaceutisk teknologi, Vice styrkeområdesledare för Produktion

Mer information om Anette finns på den engelska sidan.

Publicerad: må 19 feb 2018.